Yeni Teknolojiler Siber Tehdit Altında

Yeni Teknolojiler Siber Tehdit Altında, Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza girmiş bulunan kavramların en önemlileri nesnelerin interneti, bulut bilişim, endüstri 4.0, giyilebilir teknolojiler ve mobil teknolojilerdir.

Yeni Teknolojiler Siber Tehdit Altında, Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza girmiş bulunan kavramların en önemlileri nesnelerin interneti, bulut bilişim, endüstri 4.0, giyilebilir teknolojiler ve mobil teknolojilerdir. Teknoloji bu konularda gelişmeler sağlayıp insan yaşamını kolaylaştırıcı ürün ve hizmetler sunmaya devam ederken, siber korsanlar da boş durmamakta ve yeni gelişen bu alanlardaki açıkları yakalayarak kendilerine yeni yollar açmaktadırlar.

Bilişimde Güvenlik

Bilişim teknolojilerinin güvenliği, varlıklarını, sürekliliklerini ve verimlerini etkileyen en önemli parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Veri ve bilgi güvenliğinin hayatımıza girmesinden sonra bugün artık siber güvenlik ve dijital güvenlik sorunları ile de karşı karşıyayız.

Bilişimde Güvenliği Zedeleyen Unsurlar

Bilişimde güvenlik, sistemlerin sahip olduğu ya da sunduğu verilere izinsiz ya da yetkisiz erişimlerin önlenmesi, bu verilerin izinsiz kullanımı, değiştirilmesi, açığa çıkarılması, silinmesi, el değiştirmesinin önüne geçilmesi ile sağlanabilmektedir. Günümüzde artık birçok sistem dijital dünyaya taşındığı için tüm bu güvenlik unsurlarının da sayısal ortamlarda sağlanması gereklidir. Nesnelerin interneti ile kişilerin bireysel cihazları ile sistemler birbirine bağlanabilmekte, dünyada mevcut birçok cihazın aynı platformda birbirleriyle konuşabilir ve etkileşebilir hale gelmesi sağlanmaktadır. Bu açık platformlar, saldırılara açık olması açısından da güvenlik tehditleri içermektedir. Bireyler bu açık platformlara dahil oldukça kişisel verilerinin güvenliği de o derece tehdit altına girmektedir. Bu noktada iş yine teknolojiye düşmektedir. Dijital evrim, beraberinde siber güvenlik alanında da bir evrim gereksinimini doğurmuştur.

Ticari Kayıplar Yaşanabilir

Siber saldırılar, ülke boyutunda ciddi maddi kayıplara yol açabilme potansiyeline sahiptir. Yapılan bir araştırma sonucunda, tek bir DDoS saldırısının bir şirkete 1,6 milyon dolara varan zararlar verebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Son yıllarda siber saldırılarla birlikte toplam siber saldırı zararlarının 2021 yılına dek 6 trilyon dolara çıkması öngörülmektedir. Bu rakamlar önlem almanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Bireysel Son Kullanıcı Kayıpları

Mobil teknolojilerin yaygınlaşması ile birlikte son kullanıcılar artık gün içerisinde sürekli olarak mobil cihazları üzerinde internet erişimine açık durumdadırlar. Bu online olma hali de son kullanıcıları siber korsanlar için bir av konumuna taşımaktadır. Siber korsanların son kullanıcılara vereceği zararların önlenebilmesi için son kullanıcıların mutlaka bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve konu hakkında farkındalığa sahip olmaları gerekmektedir.

Yorum Yap