Siber Güvenlik Merkezinde Yapılan İşlemler Nelerdir?

Teknolojinin geliştiği ve kişisel, kurumsal tüm işlemlerin internet üzerinden yapılır duruma gelmesi siber güvenlik sistemlerinin önemini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde siber güvenlik ile ilgili olarak kurumsal olarak çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Siber güvenlik merkezinde yapılan işlemler nelerdir? Öncelikle siber güvenliğin ne olduğunun doğru tanımlanması gerekir. Kısaca veri alışveriş güvenliğinin sağlanması olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde hayatımızın neredeyse tamamı elektronik ortamlar üzerinden yürütülmektedir. Bu sadece kişisel değil büyük küçük tüm kuruluşlar, devlet kurumları, sunmuş oldukları tüm hizmetlerini sanal olarak yapmaya başlamıştır. Sanal ortamın kullanılması siber güvenlik tedbirlerinin alınmasını gerektirmektedir.

Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Veri güvenliği sorunu kötü niyetli kişiler olarak gösterilen hacker grupları tarafından izinsiz olarak sistemlere erişmesi ile kurumların hem manevi hem de maddi zararlara uğratmaları ile ortaya çıkmıştır. Veri güvenliğinin sağlanabilmesi için bilgisayar program sistemlerinin sürekli kontrol edilmesi ve yapımında zafiyetlere yer vermemeye çalışılmalıdır. Firmaların ya da devlet kurumlarının sanal sistemler üzerinde izinsiz farklı kişiler eline geçmesi hem rekabet hem de itibar açısından zarar görmesine neden olacaktır. Siber güvenliğin sağlanabilmesi için her kurum kendi çalışmalarını yapmalı ve sistemlerine dış erişimleri çeşitli programlar ile filtreleyerek izin vermelidir.Siber Güvenlik Merkezinde Yapılan İşlemler Nelerdir?

Siber Saldırılara Karşı Koruma Adımları

Tüm kurumlar ve özel kuruluşlar siber saldırılara karşı almaları gereken önlemleri belirlemelidir. Bu önlemler arasında;

  • Tüm yönetici ve çalışanların siber güvenlik konularında farkındalıklarının artırılması için eğitim programları düzenlenmelidir.
  • Kullanılan tüm programların ve sistemlerin güncel tutulması gerekir.
  • Ortaya çıkabilecek zararların ön görülebilmesi gerekir.
  • Güvenlik sistemlerinin sağlanabilmesi için belirlenen standartların kullanılmasına özen gösterilmelidir.
  • Siber saldırı ve veri hırsızlığına karşı sistemlerde log kayıtlarının tutulması gibi çok sayıda tedbir alınmalıdır.

Sanal Güvenlik İçin Yerli Ve Milli Yazılımlar Kullanılmalı

Önemli işler yapan kuruluşlar sistemlerini güvenliklerini sağlayabilmek ve siber saldırıları önleyebilmek için, güvelik sistemi cihazlarını kullanarak sistemlerine direk erişimleri engelleyebilirler. Bunun için yerli ve milli yazılımları kullanmak büyük önem taşımaktadır. Çünkü yabanca yazılımların oluşturmuş olduğu açıkları çoğu zaman bilememekteyiz. Yerli yazılımlarda programı hazırlayanlara istediğimiz güvenlik ayarını yaptırabilir ve güvenlik seviyesini yükseltebiliriz.

Yorum Yap