Siber Güvenlik Şirketi Kurmak İçin Neler Gereklidir?

Yaşanılan çağda bilgi teknolojileri git gide karmaşık bir hale gelmekte ve toplumda devamlı olarak yaygınlaşmaktadır. Bu kullanımının karşısında olan en önemli tehlikeler de siber güvenlik tehditleridir. Öyle ki bu durum siber savaş şeklinde de kullanılmaktadır. Hem sivil olarak hem de askeri olarak önemli bir altyapı hizmeti sağlayan kuruluşlar, en başta kamu alanı olmak üzere özel sektör için de ciddi bir tehlike oluşturur hale gelmiştir. Bunun için de pek çok kurum ya da kuruluş siber güvenlik şirketlerine ayrı bir önem vermektedir. Siber güvenlik şirketi kurmak için neler gereklidir? Sorusunun cevabı için makaleyi okuyabilirsiniz.

Siber Güvenlik Neden Çok Önemli?

Siber güvenlik, her sene çeşitli firmalar, organizasyonlar ya da hükümetler adına daha fazla üzerinde durulan bir konu haline gelmeye başladı. Bunun en temel sebeplerinden biri, hackerların her geçen gün kendilerini daha donanımlı hale getirmelerinden ve de firmaların büyük şirketlerin oluşan güvenlik açıklarını yakalamaları sebebiyle, küçük ya da büyük ayrımı yapılmadan bütün piyasa markaları, şirketleri ve hükümetleri bu bahsedilen tehditle karşı karşıya geliyor. Tam burada devreye siber güvenlik şirketleri giriyor.

İlgili Konularda Uzmanlaşma

Siber güvenlik konusunda bir şirket kurma gibi bir düşüncesi olan kişilerin özellikle bazı konularda kendini geliştirmesi gerekmektedir. Bu durum ilerde birlikte çalıştığı kişileri hem yönlendirmede hem de müşterilerine her anlamda bilgili olduğunu göstermede işe yarayacaktır. Bu konulara örnek vermek gerekirse, sunucuların ve istemcilerin çalışma şekli, spı güvenlik duvarları, next gen güvenlik duvarları, ıps ve ıds sistemleri gibi konulardır.

Tecrübeli, Bilgi Sahibi Kişilerle Çalışın

Bu denli hızlı ve aktif bir şekilde yayılan bir teknoloji alanında ne yazık ki ülkemizin en mühim sıkıntılarından biri alanında iyi yetişmiş insan kaynağı sorunudur. Bu alanda senelerce sektöre donanımlı insan kaynağı desteği sağlamakla beraber üst düzey güvenlik seminerleri ve eğitimleri veren pek çok kurum ya da kuruluş vardır. Gerekli olan aşamaları tamamladıktan sonra örneğin, sermaye, kurulacak şirketin işleyiş şekli, gerekli donanımlar gibi durumlar bittikten sonra sıra müşteri odaklı çalışma sistemini kendinde barındıran, bilgi sahibi ve deneyimli kişileri ekibinize katmaya geliyor. Bu durum, ortaya çıkacak olan hizmetin kalitesiyle tamamen doğru orantılıdır.

Yorum Yap