ABD’nin Gizli Siber Savaş Stratejisi

Bu strateji, ABD’liler dahil çoğu kişinin inandığı, zaman zaman gazete veya televizyon haberlerine kısmen konu olmuş, gerçek olma ihtimali yüksek, ancak tarafımdan hazırlanmış farazi bir stratejidir. Her hangi bir gizli kaynağa dayanmamaktadır.

Bu strateji, ABD’liler dahil çoğu kişinin inandığı, zaman zaman gazete veya televizyon haberlerine kısmen konu olmuş, gerçek olma ihtimali yüksek, ancak tarafımdan hazırlanmış farazi bir stratejidir. Her hangi bir gizli kaynağa dayanmamaktadır.

10 Adımlık ABD Gizli Siber Stratejisi

  1. Banış zamanında, müttefikler dâhil tüm ülkelerin sistemlerine sızmak için siber saldırılar düzenle. Saldırıların temel amacı sistemleri çökertmek değil, sistemlerden bilgi çalmak ve sistemler hakkında bilgi toplamak olsun. Bu saldırılan gizlice yap, yaslanırsan inkâr et, ABD sistemlerini ele geçiren siber saldırgan grupların işi olduğunu ileri sür.
  2. Barış zamanında yazılım ve donanımlara tuzak kapılar yerleştir. Bu maksatla, işletim sistemi geliştiren, yazılım ve donanım geliştiren özel firmalar ile NSA aracılığıyla gizli anlaşmalar yap. Bu şekilde, barış zamanında veri çalmak, savaş zamanında ise hedefi bertaraf etmek kolay olacaktır.​
  3. Google, Gmail, Facebook, Twitter gibi kişisel bilgilerin girildiği, insanlarla iletişime geçilen siteleri destekle. Buradaki verileri otomatik olarak, ülke bazında, dil bazında kelime bazında grupla ve arşivle. Zamanı geldiğinde, herhangi bir kişinin lehinde veya aleyhinde kullanabilirsin. Bu arada, bu sitelere erişimde tüm trafik şifreli (yani SSL teknolojisinin kullanılması) olsun ki, ABD’den başkası (aradaki diğer ülke veya gruplar) dinleyemesin.
  4. Müttefiklerle sürekli iş birliği içinde ol, gerektiğinde kritik bilgiler de dâhil olmak üzere, bilgi paylaşımından kaçınma. Ancak, kendi çıkarlarına uygun olmadığında işbirliğinizde en hayati bilgiyi bile onlardan sakla.
  5. Her alanda olduğu gibi, siber alanda da özgürlük, açıklık ve serbestlikten bahset. Seninle aynı fikirde olmayanları özgürleştirmek için ne yapacağını zaten biliyorsun..
  6. Siber alanda ve özellikle internette güvenliğin önemini vurgula. Çünkü interneti her alanda en çok kullanan ve saldırılara karşı en hassas olan senin. Bu kapsamda proje geliştir ve diğer ülkelerle iş birliği yap. Ülkeler senin ne kadar yardımsever olduğunu düşünsün.
  7. Siber güvenlik konusunda kabiliyetli olanları tespit etmek için yarışmalar düzenle ve ödüller ver. Yarışmalara diğer ülke vatandaşlarının da katılmasını teşvik et. Başarılı olanları ABD hesabına çalışmaları için maddi imkânlarım ve çekiciliğini kullanarak ikna et.
  8. Başka ülkeler politika ve stratejiye yönelik dokümanlarım sır gibi saklarken, sen internetten açıkla. Bu şekilde herkesin senin gibi düşünmesini sağlama yolunda önemli bir adım atmış olacaksın. Bu arada, bu dokümanlarda açıklamaman gereken şeylerin gizli dokümanlarda yazılması ve saklanması gerekliğini hatırlatmaya lüzum yok sanrım…
  9. Eskiyen sistemlerini çöpe atacağına ihtiyacı olan ülkelere ver. Bu şekilde hem senin kontrolün altında olurlar hem de sistemlerin her şeyini bildiğin için, sana karşı kullanamazlar.
  10. Son olarak… Ülkemizin çıkarlan her türlü strateji, politika ve uluslararası hukuk kurallarının üzerindedir. Siber alanda saldın veya misilleme yaparken bunu sakın unutma!

Aslında yukarıdaki maddelerin tamamının, diğer ülkeler tarafından da yapılan veya yapılmak istenen hususlar olduğu düşüncesindeyim. Burada, herhangi bir ülkeyi eleştirmekten ziyade, bir dünya gerçeği dile getirilmiştir.

Yukarıda okudunuz bilgiler, Hasan ÇİFCİ‘nin yazdığı “HER YÖNÜYLE SİBER SAVAŞ” kitabından alınmıştır.

Yorum Yap