Bilgisayar Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar?

Bilgisayar mühendisleri genel anlamda bilgisayar programı yazmaktadırlar. Yani bugün bir çok insanın oynadığı oyunları, office programları ya da bir muhasebe programlarını yazarlar ve bu programlara ihtiyacı olan kişiler bu programlardan istifade ederler.

Bilgisayar mühendisleri genel anlamda bilgisayar programı yazmaktadırlar. Yani bugün bir çok insanın oynadığı oyunları, Office programları ya da bir muhasebe programlarını yazarlar ve bu programlara ihtiyacı olan kişiler bu programlardan istifade ederler. Program, kullanıcıların bilgisayarlarında bulunan her şeye verilen isimdir. Bilgisayarlar bir program havuzu içerisinde çalışmaktadırlar. Bunun mimarları da bilgisayar mühendisleridir.

Bilgisayar mühendisleri program yazmada genellikle İngilizce terimlerden oluşan bir dil kullanırlar. Kısacası bilgisayar programları denilen şey tamamen düz yazıdan oluşmaktadır. Hemen hemen tüm programlar teorik olarak notepad üzerinden yazılmaktadır. Nasıl dünya genelinde birçok dil varsa bilgisayar programlama konusunda da birçok dil vardır. Bu dillerin kimisi çok popüler olurken kimisi de birkaç kişi tarafından bilinen programlardır. Bilgisayar mühendislerinin kazançları bilgisayar programlama dillerinin ne kadarına hakim oldukları ile yakından ilgilidir.

Bilgisayar mühendisleri nerede çalışır?

Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerden dolayı artık her iş kolu bilgisayar teknolojisi ile çalışmaktadır. Artık birçok konuda bilgisayar ve bilgisayar programları kullanılarak hedefe gidilmektedir. Bu nedenle günümüzde bilgisayar mühendislerinin iş kolu çok fazla sayıdadır. Hastanelerde, fabrikalarda, adliyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarda bilgisayar mühendislerine çok ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü artık tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörler bilgisayar ağır üzerinden faaliyet göstermektedirler.

Bilinen en popüler programları da küçük çaplı programları da bilgisayar mühendisleri yazmaktadır. Kısacası teknolojinin olduğu her yerde bilgisayar mühendisleri vardır. Bilgisayar mühendislerinin yaptığı tüm işleri diğer mühendislik dallarında bulunanlar da yapmak istemektedirler. Bazı durumlarda bu konuda başarılı olurlarken çoğu kez de başarısız olurlar. Bilgisayar mühendisleri okul dönemlerinde almış oldukları eğitimlere büyük önem vermek zorundadırlar. Çünkü belli bir yeterliliğe ulaşamayanlar bu bölümü bitirmiş olsalar da program yazamadıkları için iş kolunda farklı alanlara kaymaktadırlar.

Bilgisayar Mühendislerinin İş Alanları Nelerdir?

Bilgisayar mühendisleri birçok iş alanında faaliyet gösterirler. Bunlardan bir tanesi de sistem mühendisliğidir. Bilgisayar mühendisleri sistem mühendisliğinde veri ağlarının tasarımında, kurulumlarında ve planlanmasında görev yaparlar. Şirket ve firmaların bilgi işlem departmanlarıyla birlikte çalışmalar yapılarak sorumlu oldukları ağların daha verimli, sistemli ve sorunsuz çalışmalarını sağlarlar. Bilgisayar mühendislerinin bunun yanı sıra sistem analisti ve tasarımcısı olarak da görev yapmaktadırlar. Bu çalışma kolunda sistemleri geliştirmek adına bilgileri düzenler ve analizlerini yaparlar. Sistemlerin daha düzenli ve sistemli çalışmaları için proje geliştirirler.

Bilgilerin ve sistemin çalışma usullerinin herkes tarafından anlaşılmasını sağlarlar. Bunları yaparlarken de akış diyagramları oluştururlar. Bilgisayar mühendislerinin bir başka iş alanı ise veri tabanı yöneticiliğidir. Bu iş kolunda CRF’nin yaygın bir şekilde kullanılması ile birlikte önemli bir noktaya gelen veri tabanı yöneticiliği çok anlamlı bir iş kolu haline gelmiştir. Veri tabanı konusunda belirli bir standart oluşturulması ve hazırlanan standartların korunması, veri tabanlarının ortak kullanılmasını sağlamaktadırlar.

Deneme alt başlık

Bilgisayar mühendisleri ayrıca veri tabanlarının tasarlanması ve geliştirilmesi konusunda da görev alırlar. Bilgisayar mühendisleri ayrıca bilgi güvenliği uzmanı olarak da görev yapmaktadırlar. Bu iş kolunda sistemlerin güvenli, bakımlı ve düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gereken ihtiyaçların belirlenmesini ve sürekli olarak çalışmalarını sağlamaktadırlar.

Bu faaliyetler, şirket ve firmaların sağlıklı çalışabilmeleri için çok önemli bir konudur. Bilgisayar mühendisleri aynı zamanda Ar-ge alanında da çalışmaktadırlar. Ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi konusunda çalışma yaparak bu konuda yatırım yapan firmaların AR-GE bölümlerinde bilgi birikimlerini ve tecrübelerini kullanmaktadırlar. Kısacası program yazma işlemlerinin yanı sıra bu tür çalışma alanlarında bulunarak bulundukları firma ve şirketlere büyük yardımları dokunmaktadır.

Yorum Yap