Bilgisayar Mühendislerinin Aldığı Eğitimler

Bilgisayar mühendisliği bölümü diğer mühendislik bölümlerinde olduğu gibi ciddi bir matematik bilgisi gerektiren bir bölümdür.

Bilgisayar mühendisliği bölümü diğer mühendislik bölümlerinde olduğu gibi ciddi bir matematik bilgisi gerektiren bir bölümdür. Bilgisayar mühendislerinin aldığı eğitimler ise zamanın gereklerine uygun olarak yenilenmektedir.

Bu nedenle temel mühendislik eğitimlerinin hazırlık sınıflarında ve birinci sınıflarında hemen hemen aynı dersler okutulmaktadır. Başta matematik ve fizik dersleri olmak üzere pek çok temel konuda ortak eğitim veren mühendislik fakülteleri öğrencilerine iyi bir matematik bilgisi vermeyi amaçlamaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Genel olarak birinci sınıfta mühendislik bölümlerinin hepsi ortak dersler alsa da her mühendislik bölümü kendi alanına uygun temel derslerini daha birinci sınıftan itibaren vermeye başlamaktadır. Peki bilgisayar mühendislerinin aldığı eğitimler nelerdir?

Bilgisayar Mühendislerinin Aldığı Eğitimler Nelerdir?

Algoritma ve programla, cebir, fizik, matematik, İngilizce, her üniversitede zorunlu olan yüksek öğretim dersleri yani tarih ve edebiyat, program dilleri, grafik ve animasyon, diferansiyel denklemler, elektrik devre, lojik devre, veri tabanı, olasılık teorisi ve istatistik, mikro işlemciler, yazılım mühendisliği, veri iletişimi, analog ve sayısal entegre, veri madenciliği, görüntü işlemenin temelleri, sayısal elektronik, mobil programlama, bilgisayar ağları ve mimarisi, web teknolojileri, sayısal işaret işleme ve sistem programlama gibi pek çok teknik dersler almaktadırlar.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar mühendisliği bölümü fakültelerde 4 yıllık eğitim veren mühendislik bölümlerinden biridir. Bilgisayar mühendislerinin aldığı eğitimler veri tabanları, yazılım ve bilgisayarı ilgilendiren diğer alanlarda verilen eğitimlerden oluşmaktadır. Bilgisayar mühendisliğinin ilk ortaya çıkışı yirminci yüzyılın öncelerine gitse de bu alanda yapılan çalışmalardan sonra ve ilk bilgisayarların üretilmesinden sonra daha da önem kazanmıştır. Türkiye de ilk bilgisayar mühendislikleri bölümleri Hacettepe ve Ortadoğu teknik üniversitesinde kurulmuştur. Daha sonra diğer fakültelerde de bilgisayar mühendislikleri açılmıştır. gelişen teknolojiye uygun olarak bilgisayar mühendislikleri dersleri yenilenmiştir.

Yorum Yap